УЛЛЫ ЖАЗЫЎШЫНЫҢ МУЗЕЙИ ШӨЛКЕМЛЕСТИРИЛДИ

Қарақалпақ халқының сүйикли перзенти, Өзбекстан Қаҳарманы, Өзбекстан ҳәм Қарақалпақстан халық жазыӯшысы, бир қанша халықаралық сыйлықлардың лауреаты Төлепберген Қайыпбергенов ҳақыйқый миллет мақтанышына айланған уллы жазыӯшы.
Жигирмаланшы әсир қарақалпақ әдебияты, проза жанрының жоқары шыңларға шығыӯына өзиниң бир қатар көркем шығармалары менен үлес қосқан жазыӯшының мийнетлери дүнья әдебияты дүрданалары қатарынан мүнәсип орын алыӯға еристи.
Атап айтқанда, жазыӯшының «Қарақалпақ дәстаны», «Қарақалпақнама» роман-эсселери менен көлемли публицистикалық мақалалары жәҳәнниң түрли тиллеринде басып шығарылып, қарақалпақ халқының дүньяға танылыӯына салмақлы үлес қосылды.
Жазыӯшының «Қарақалпақ дәстаны» трилогиясы ушын бурынғы аӯқамның мәмлекетлик сыйлығы, «Қарақалпақнама», «О дүньяға атама хатлар» роман-эсселери ушын Маҳмуд Қашғарий ҳәм Михайл Шолохов атындағы халықаралық сыйлықларға сазаӯар болыӯы Төлепберген Қайыпбергенов мийнетлериниң жәҳән әдебий жәмийетшилиги тәрепинен тән алыныӯы десек асыра айтқан болмаймыз.
Нөкис районындағы Шортанбай аӯылы бул инсанның усы аймақта туӯылып, камалға келгени ушын исмин мақтаныш етеди, ҳәр бир презентиниң Төлепберген Қайыпбергеновтай ?атанға пидайы ел азаматы болыӯын қәлейди.
Аймақтағы 13-санлы улыӯма билим бериӯ мектеби жәмәәти өз жерлесиниң исмин мәнгилестириӯ, өмири ҳәм дөретиӯшилик жолын жасларға өрнек етип көрсетиӯ мақсетинде мектеп ишинде музейин шөлкемлестириӯ жумысларын баслап жиберди.
Жақында музейдиң дәслепки экспонатлары қатарында белгили художник Б.Айтмуратов қәлемине тийисли жазыӯшының портрети шаңарақ ағзалары атынан тапсырылды.
Әлбетте, бул қуӯанышлы хабар әдебият сүйер халқымызды, барлық дөретиӯши инсанларды үлкен қуӯанышқа бөлеп атырғанлығы ҳақ гәп. Бизде өз гезегинде, бул ийгиликли басламаның басында турған барлық шөлкемлестириӯшилерге терең миннетдаршылық билдирип, музейдиң мудамы руӯхый дүньясы бай инсанлардың қәдеми үзилмейтуғын масканға айланатуғынлығына беккем исенемиз.

Раӯаж ОТАРБАЕВ,
Өзбекстан ҳәм Қарақалпақстан Жазыӯшылар аӯқамы ағзасы.
Қарақалпақстан хабар агентлиги.

Пікір үстеу

Э-пошта мекенжайыңыз жарияланбайды. Міндетті өрістер * таңбаланған