ИНСТИТУТТАН ҚОС «НИҲОЛ»

Ҳәр еки жылдан бир мәрте өткерилетуғын «Ниҳол» мәмлекетлик сыйлығы «жүзден жүйрик, мыңнан тулпар» шыққанларға ғана несип етеди. Ғәрезсизлик байрамы қарсаңында бул сыйлық кимге несип етер екен деген сораӯ ҳәммени қызықтырады.
Өткен сапарғыдай быйыл да еки жерлесимиз бул сыйлыққа мүнәсип болды. Және олардың екеӯи де Әжинияз атындағы Нөкис мәмлекетлик педагогикалық институты музыкалық тәлим бағдарының студентлери, яғный бул оқыӯ дәргайынан бул сыйлыққа миясар болған бесинши ҳәм алтыншы студент Мухаммед Төребеков ҳәм !дилбек Бахтыбаевлар.
Мухаммед Төребеков 1999-жылы Нөкис қаласында туӯылған. Балалығынан-ақ оның көркем өнерге ықласы бәлент болып, пайтахтымыздағы 1-санлы Есжан бақсы атындағы балалар музыка ҳәм көркем өнер мектебинде устазы Бүркитбай Пиязовтан тәлим алып, көркем өнер сырларын үйренеди.
2014-2017-жыллары ҳәзирги Нөкис қәнигелестирилген мәденият мектебинде оқыӯын даӯам еттирип, устазы, Өзбекстан халық бақсысы Теңел Қәллиевтен саз шертип, терме, толғаӯларды, дәстанларды ядлап, атқарыӯ, бақсышылық сырларын жалықпастан үйренди.
Ҳәзирги ӯақытта институттағы устазлары: А.Надырова, С.Тажетдинова, Д.Алланазаровлардан өнердиң әлӯан сырларын үйренип, билимин тереңлетпекте.
Әлбетте, ҳәр бир адамның, әсиресе қосықшылардың, бақсы, жыраӯлардың өзине тән айырмашылықлары (өзин услап тутыӯы, сахна мәденияты, атқарыӯ шеберлиги, мимикасы ҳ.т.б) болады. Буның бәри тамашагөйлер итибарында болып, «халық айтса қалп айтпайды» дегендей көзге түсип танылған атқарыӯшыларға халық баҳасын береди. Усы жерде Мухаммедтиң де жас болса да халық итибарына илинген жас бақсылардан екенлигин айрықша атап өтиӯ орынлы. Жаслайынан түрли илажларда, таңлаӯларларда оның ҳәр бир сахнаға шығыӯы, залды силтидей тындырып, тамашагөйлердиң итибарын өзине қаратып, тыңлаӯшыға көтериңки кейпият инәм етеди.
Ол республикалық ҳәм көплеген халықаралық таңлаӯларға қатнасып, жеңимпазлықты қолға киргизген. Атап өтетуғын болсақ, 2015-жылы Өзбекстан көлеминде өткерилген «Көркем өнер мектеби» телевизиялық таңлаӯында, 2018-жылы Қазақстан Республикасы Астана қаласында өткерилген халықаралық таңлаӯда 1-орынды, Россия Федерациясының Екатеринбург қаласында өткерилген халықаралық таңлаӯда ГРАН-ПРИ ийеси, Россия Федерациясының Сочи қаласында өткерилген халықаралық таңлаӯда 1-орын, усы жылдың апрель айында Сурхандәрья ӯәлаятының Термиз қаласында өткерилген биринши Халықаралық бақсышылық көркем өнери фестивалында e-орынларды ийеледи. Соның менен бирге елимизде өткерилген көплеген мәмлекетлик илажларда қатнасып, белсендилик көрсетиӯ менен бирге радио-телевидение арқалы да дәстанлар атқарып, өз дөретиӯшилиги менен қатнасып келмекте.
«Саятхан-Ҳамра» дәстанын толық ядлап, телевидение арқалы халқымыз итибарына усынды.
Әдилбек Бахтыбаев 199y-жылы Шымбай районында туӯылған. 2007—2011-жыллар аралығында Шымбай районлық 8-санлы балалар музыка ҳәм көркем өнер мектебинде устазы Улбосын Юсуповадан саз шертиӯ сырларын үйренеди.
2012—2015-жыллар аралығында ҳәзирги Нөкис қәнигелестирилген мәденият мектебинде тәлим алып, устазы Қарақалпақстан халық жыраӯы Бақберген Сырымбетовқа шәкирт түсип, қобыз шертиӯ сырларын үйренип, терме толғаӯларды, дәстанларды ядлап, атқарыӯ, жыраӯшылық сырларын үйренеди.
Жас жыраӯымыз ата-бабаларымыздан мийрас болып киятырған жыраӯшылық өнерин раӯажландырыӯ ҳәм дүньяға танытыӯ мақсетинде шөлкемлестирилген бир қатар мәдений илажларда белсенди қатнасыӯ менен бирге, көплеген таңлаӯларда жоқары орынларды ийелеп келмекте. Атап өтетуғын болсақ, 2017-жылы болып өткен «Әкем асқар таӯым, анам меҳир булағы», «Бердақ шығармалары жыраӯ ҳәм бақсылар лапызында» таңлаӯларында, сондай-ақ 2018-жылы өткерилген «Мәртлер қорғайды Ӯатанды», «Жаслар келешек қурыӯшысы» атамасындағы таңлаӯларда биринши орынды ийелеген болса усы жылы «Байсын бәҳәри» фестивалында «Ҳүрмет жарлығы» менен сыйлықланды.
Қарақалпақстан халық жыраӯы Бақберген Сырымбетовты Қарақалпақстан халық жыраӯы Жәнибек Пиязов ҳәм Саламат Аяповтан соңғы үшинши «Ниҳол»шы шәкиртиниң табысы менен қутлықлап, ол ҳаққындағы пикирлерин сорағанымызды ол:
— Әдилбек Бахтыбаев Нөкис қәнигелестирилген мәденият мектебине оқыӯға киргеннен баслап жыраӯшылыққа қызығып, маған шәкирт түсти. Оны сынап көрип, балада нәтийже барлығын сезип, шәкиртликке қабыл еттим. Оқыӯ дәӯиринде ол өзиниң шаққанлығы, зийреклиги, ядлаӯ қәбилетиниң жоқарылығы нәтийжесинде берилген ҳәр бир тапсырманы ӯақтында орынлап, жыраӯшылық сырларын меңгерди.
Әлбетте, оның келешегинен үмитим мол, жыраӯшылық өнерин дүньяға танытып, миллий мәдениятымызды раӯажландырыӯ жолында аянбай хызмет ететуғынына исеним билдиремен.
Усы күнге шекем арқа районлардан жыраӯлар шықпай атырғанлығы да бизди қыйнап жүрген мәселелердиң бири еди.
Усыны есапқа алсақ Шымбай районынан да талантлы жыраӯдың шығыӯы қуӯанышлы жағдай.
Келешегинен үлкен үмитлер күттиретуғын жас талант ийелериниң әжайып жеңиси менен қутлықлап, елимиз көркем өнерин раӯажландырыӯға үлес қосып, миллий мәдениятымызды улығлап, жәҳәнге танытатуғын азаматлар болып жетилисиӯине тилеклеслик билдиремиз.
Эльмира САЙТЖАНОВА,
Журналист

Пікір үстеу

Э-пошта мекенжайыңыз жарияланбайды. Міндетті өрістер * таңбаланған