БМКӨМ

БИР МЕКТЕПТЕН ҮШ ЖЕҢИМПАЗ

Балалар музыка ҳәм көркем өнер мектеплериниң басшылары ҳәм концертмейстерлерин қоллап-қуӯатлаӯ, музыка өнериниң жоқары үлгилери тийкарында

«ЕҢ ЖАҚСЫ МЕКТЕП»

Пайтахтымыздағы 22-санлы балалар музыка ҳәм көркем өнер мектеби 2017-жылы жаңадан ашылып, жәмәәтке искер жигит Ахмет