Музей

МАЙ ҚАБАҚЛАР

Қабақлардан үй-руӯзыгершилигинде көп қолланған. Солардың ишинде май қабақтан май қуйып қойыӯда пайдаланған. Май қабақ сопақлаӯ