madeniyat

КОРОНАВИРУС ПАНДЕМИЯСЫ ҲӘМ ГЛОБАЛ КРИЗИС ЖАҒДАЙЛАРЫНЫҢ ЭКОНОМИКА ТАРМАҚЛАРЫНА УНАМСЫЗ ТӘСИРИН ЖУМСАРТЫӮ БОЙЫНША БИРИНШИ ГЕЗЕКТЕГИ ИЛАЖЛАР ҲАҚҚЫНДА ӨЗБЕКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТИНИҢ ПӘРМАНЫ

Дүнья көлеминде коронавирус инфекциясының тарқалыӯына қарсы гүресиӯде, атап айтқанда, инсанлардың ҳәрекетлениӯине шеклеӯлер киргизиӯ ҳәм кәрханалардың

«ЖАНЛЫ СЫЗЫҚЛАР»

4-март күни Өзбекстан Көркем өнер Академиясы Қарақалпақстан бөлими Көргизбе сарайында «Жанлы сызықлар» атамасындағы көргизбе ашылды.